Contact:
Mail to Katharina
m: +31 681345935Stichting Gross & Marinissenconcertello records: For CD-orders, please have a look here!


Privacy

Katharina Gross respecteert de privacy van zijn bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Katharina Gross zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. In deze privacyverklaring staat omschreven welke gegevens Katharina Gross verzamelt en hoe we die gebruiken.

Katharina Gross verzamelt gegevens van
* Personen die zich aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief
* Personen die in de concertello CD webshop een product hebben aangeschaft
Katharina Grossen de betrokken dataverwerkers hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om de gegevens waarover zij beschikken te beschermen tegen verlies, vernietiging of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Doel
Katharina Gross verzamelt persoonsgegevens van bezoekers voor de volgende doeleinden:
* Om de nieuwsbrief of brochure toe sturen aan de mensen die zich hiervoor hebben aangemeld
* Om producten toe te kunnen sturen die in de concertello CD webshop zijn aangeschaft

Bij inschrijving worden de volgende gegevens bewaard:
Voornaam
Achternaam
E-mail adres
Onder elke e-mail nieuwsbrief staat een afmeldlink.

Kopers webshop
Bij inschrijving worden de volgende gegevens bewaard:
Voornaam
Achternaam
Adres
E-mail adres

Bezoekers Website
Voor het verzamelen van websitestatistieken maakt Katharina Gross gebruik van Google Analytics. Google Analytics maakt gebruik van cookies, aan de hand waarvan het websitegebruik van de bezoeker wordt bijgehouden. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Katharina Gross verstrekt. Katharina Gross krijgt zo inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand daarvan de website en de service aan bezoekers verbeteren. Google kan de verzamelde informatie aan derden geven indien zij daartoe wettelijk verplicht is of als derden informatie namens Google verwerken. Google mag de informatie niet gebruiken voor andere Google-diensten dan Google Analytics.
U kunt een Google Browser Extensie installeren om te voorkomen dat u bij onze en andere websites met Google Analytics wordt gevolgd.

Bewaartermijn
Katharina Gross bewaart gegevens niet langer dan voor de verwerkingsdoeleinden noodzakelijk is.
Contactgegevens van nieuwsbriefabonnees worden bewaard tot het moment dat de persoon zich afmeldt.

Recht op inzage en wijziging van uw gegevens
Uitschrijven voor de digitale nieuwsbrief of uw gegevens wijzigen kan via de afmeldlink die u onderaan elke nieuwsbrief vindt. Voor alle andere vragen kunt u een e-mail sturen naar cello@katharinagross.at.

Klacht indienen
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Katharina Gross verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Katharina Gross via cello@katharinagross.at.
Wij steven ernaar binnen twee weken een reactie te sturen.

Aanpassen Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste versie is op deze pagina te vinden. De vermelde datum geeft aan wanneer de laatste aanpassing is doorgevoerd.

Contactgegevens
Katharina Gross
Hooivletstraat 4
1086 VH Amsterdam
+31 (0)20 – 6251818
cello@katharinagross.at