Foto: Lucas Kemper

 

Vorsicht, Katharina!

Jan van de Putte

 

News April 2021: CD released by concertello records !

Kindly supported by Sena Muziekproductiefonds

 

EN
Jan van de Putte has written his new solo work “Vorsicht, Katharina!” especially for cellist Katharina Gross. It is a work in which Katharina plays, sings and acts. Serbian and Ethiopian music are sources of inspiration. The piece is characterized by its huge timespan and strong emotional charge. Various ornamentation techniques, the synchronisation of singing and playing as well as its generous duration are aspects of the aforementioned musical traditions that flow into Jan van de Putte’s new work. Gestures originating from the cello playing itself give the piece a theatrical charge. Also Katharina’s voice is brought into play.
Van de Putte about Vorsicht, Katharina!: “An epic piece, a sort of symphony in which different materials develop, penetrate each other, blend and transform. A journey through many worlds, sometimes also ritual…”
Vorsicht, Katharina! on the one hand draws inspiration from Schopenhauer’s favourite book The Art of Wordly Wisdom by the Spanish Jesuit priest and philosopher Baltasar Gracián, who warns his reader of the capricious aspects of friendship, and on the other hand from the involvement of contemporary literature with the information collapse of our time.

 

NL

Jan van de Putte schrijft voor celliste Katharina Gross het avondvullende nieuwe solowerk “Vorsicht, Katharina!”. Het werk kent een lange opbouw en heeft een sterke emotionele lading. Het werk begint met een uitgebreid performancegedeelte; de eerste cellonoot is pas na 20 minuten te horen. Daarnaast wordt ook de stem van Katharina ingezet. Servische en Ethiopische muziek vormen inspiratiebronnen. Het langdurige musiceren in beide culturen, de indruk van tijdloosheid die daardoor ontstaat, de synchronisatie van spelen en zingen en verschillende versieringstechnieken: dit alles zijn aspecten uit de genoemde muziektradities die in het nieuwe werk van Jan van de Putte vloeien. Jan van de Putte over het nieuwe werk: „Een groot episch stuk, een soort symfonie waarin verschillende materialen zich ontwikkelen, elkaar penetreren, vermengen, transformeren. Een reis door veel werelden, ook ritueel soms.”
In Vorsicht, Katharina! verwijst Jan van de Putte aan de ene kant naar Arthur Schopenhauers lievelingsboek Handorakel und die Kunst der Weltklugheit van de Spaanse jezuïetenpater en filosoof Baltasar Gracián, die voor de wispelturigheid van het fenomeen vriendschap waarschuwt, aan de andere kant naar de aandacht in de hedendaagse literatuur voor de ineenstorting  van de informatiecultuur in onze tijd.

 

DE

Vorsicht, Katharina! – neues Solowerk von Jan van de Putte, geschrieben für Cellistin Katharina Gross
Das neue Werk, in welchem Katharina spielt, singt und als Schauspielerin auftritt, besticht durch einen großen Aufbau und eine starke emotionale Ladung. Lange andauerndes Musizieren, der daraus erwachsende Eindruck von Zeitlosigkeit, diverse Verzierungstechniken und die Synchronisation von Singen und Spielen sind von äthiopischer und serbischer Musik inspirierte Aspekte der Komposition. Jan van de Putte: „Eine Reise durch viele Welten, manchmal auch rituell…“
Dem Werk liegt das Buch Handorakel und die Kunst der Weltklugheit des spanischen Jesuitenpaters und Philosophen Baltasar Gracian zugrunde (ins Deutsche übersetzt von Arthur Schopenhauer), welches vor dem unberechenbaren Phänomen Freundschaft warnt.

Review of premiere Vorsicht, Katharina!  (Landeszeitung für die Lüneburger Heide, 10 Oct 2018)

 

 

Dates:

 

21 September 2018 (19:00) ANNA@KV2, The Hague – Austrian Art in the Netherlands, organized by the Embassy of Austria in The Hague as part of the Austrian Presidency of the Council of the European Union


7 October 2018 (19:00) Festival Neue Musik Lüneburg/ Germany / European Conference of Promotors of New Music


4 November 2018 (13:30) November Music / Design Museum ‘s Hertogenbosch
4 November 2018 (15:30) November Music / Design Museum ‘s Hertogenbosch


27 January 2019 (13:30) Museum De Pont / Tilburg/ November Music
27 January 2019 (14:30) Museum De Pont / Tilburg/ November Music


27 July 2019 (19:45) Karner, Hartberg / Austria
28 July 2019 (17:00) kunstGarten Graz / Austria


24 January 2020 Residence of the Austrian Embassy / The Hague


1 February 2020 EarPort / Duisburg/ Germany


22 August 2021 achtmal alte brüderkirche / Kassel / Germany


20 September 2021 Pletterij / Haarlem


23 January 2022 Orgelpark Amsterdam, + CD presentation (supported by Sena Performers Muziekproductiefonds)


18 June 2022 Festival Helden en Heldinnen / Hoorn


22 September 2022 MusiCon Wonju / South Korea

 

Vorsicht, Katharina! is supported by the Performing Arts Fund NL.